Aangifte dierenmishandeling.

Wat kunt u doen, bij het registeren van dierenmishandeling?

 

Laat een weerloos dier niet in de kou staan. Help, en bel!

De Partij voor de Dieren raadt iedereen die (direct of indirect) getuige is van dierenmishandeling of -verwaarlozing aan contact op te nemen met de Landelijke Inspectie Dienst (LID) van de Dierenbescherming. De LID is te bereiken via 144.

De LID is een landelijk opererende opsporings- en toezichthoudende dienst op het gebied van dierenwelzijn. Naast het behandelen van meldingen over dierenverwaarlozing en -mishandeling voert de LID regelmatig controles en onderzoeken uit om dierenleed aan het licht te brengen.

 

Als het gaat om beschermde diersoorten kunt u bellen met de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw. De AID is te bereiken op nummer 045-5466230.

 

In geval van dierenmishandeling of -verwaarlozing kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de plaatselijke politie.

Met diervriendelijke groet,

 

Marco Pothuizen.

 

Copyright © All Rights Reserved