Bijen, en hun belang.

Bijen, en hun belang voor mens en dier.

Belang van bestuiving door bijen.

Bijen bestuiven meer dan 70% van onze belangrijkste landbouwgewassen zoals fruit en groente. Ze zijn dus niet alleen erg belangrijk voor het ecosysteem, maar ook voor ons. Helaas zijn veel nieuwe bestrijdingsmiddelen levensbedreigend voor de bij.

 

De Europese Commissie verbiedt nu drie bestrijdingsmiddelen. Een goede eerste stap, maar absoluut niet genoeg om de massale bijensterfte te stoppen, aangezien er nog talloze andere zware gifsoorten wel toegestaan zijn.

 

Bijen zijn met recht harde werkers te noemen. Per vlucht neemt een bij zo’n 30mg nectar mee. Goed voor ruim 6300 mg in een bijenleven. Een bijenvolk bestaat uit drie soorten; werksters (vrouwtjes), darren, (mannetjes), en de koningin.

 

Mensen beseffen vaak niet hoe afhankelijk zij zijn van de honingbijen, wilde bijen en hommels. Van de 100 gewassen die 90 procent van al het voedsel in de wereld leveren, wordt 70-80% bestoven door bijen.

Zonder hen zouden we grote problemen in de voedselvoorziening hebben. Feit is echter, dat de laatste jaren steeds meer bijen sterven. Dat heeft verschillende oorzaken. Één daarvan is de verandering van het landschap, dat steeds monotoner wordt. Variatie van planten, bloemen en gewassen is schaarser aan het worden. Juist datgene dat zo cruciaal voor vooral de wilde bij is.

 

Parasieten.

Daarnaast hebben de bijen veel last van parasieten. Met name de varroamijt, die wereldwijd voorkomt hebben de bijen te kampen. Deze parasiet nestelt zich al op de bijenlarven. (Op de afbeelding ziet u een varroamijt op een darrepop).

Hierdoor geraken de bijen niet alleen verzwakt, maar zijn tevens vatbaar voor virussen en bacteriën die desastreus kunnen worden. Verzwakte bijen zijn extra gevoelig voor pesticiden, en andersom. Bestrijding is echter mogelijk middels oxaalzuur.

 

Bestrijdingsmiddelen.

Veel nu nog gebruikte bestrijdingsmiddelen zijn systemisch. Dat betekend dat het gif door de gehele plant, in elk deel wordt opgenomen. Ook in het stuifmeel en de nectar... Afhankelijk van de dosis die de bij binnenkrijgt kan dit betekenen dat deze meteen sterft, of later aan de bijwerkingen van het gif. De bij raakt gedesoriënteerd, kan de korf niet meer terug vinden, en geen geur van de bloemen meer herkennen. Een hongerdood is het gevolg. Dit betekend automatisch, dat ook u als consument een mooie portie van dat gif zult binnenkrijgen, aangezien het in iedere cel van de plant zit...

 

Sinds de jaren 90 melden imkers ongewoon hoge sterftecijfers. Nederland spant de kroon. 20-25% overleeft de winter niet. In sommige regio’s is dat getal zelfs 50% !

Bloemen en planten zijn van levensbelang voor de bijen. Het aanleggen van gevarieerde bloemen en plantenstroken rond de landbouwgronden is al een goed begin. We zullen de bij drastisch snel tegemoet moeten komen, om een wereldwijde catastrofe te voorkomen; Volledige omschakeling naar ecologische landbouw, en gedegen onderzoek naar bestrijding van de varroamijt, om de bij een eerlijke kans te geven te overleven.

Update 19-03-2014; Bijengif verboden na moties Partij voor de Dieren. https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8262/bijengif-verboden-na-moties-pvdd

 

Copyright © All Rights Reserved