Zwarte magie.

Zwarte magie. Wat kan je er tegen doen?


Zwarte magie is de tegenhanger van witte magie.

Het heeft altijd bestaan, net zoals witte magie/ helende krachten hebben bestaan. Beiden zijn sterk.


Wellicht wist u het niet, maar het is bij de Nederlandse wet verboden tot het uitoefenen van zwarte magie met als doel anderen te schaadden. U kunt hiervoor veroordeeld worden.

Gelukkig houden de meeste mensen zich bezig met witte magie om hun naasten, dieren of de natuur van (helende) energie te voorzien.

Echter, er zijn mensen die om welke reden dan ook de zwarte magie bedrijven met als doel om anderen het leven zuur te maken.

Zwarte magie heeft een heel breed vlak, evenals witte magie dat heeft.

Het gros van de beoefenaars van zwart magie heeft nauwelijks kennis en is erg zwak te noemen. Slechts een enkeling is in staat om werkelijk situaties te manipuleren.

Gebruik ik zwarte magie? Ja, maar slechts heel sporadisch. ( Ik hou mij meer bezig met witte magie) 

Het verbaasde mij dat je sommige situaties enorm makkelijk kan beïnvloedden.


Pestkoppen, leugenaars, dierenbeulen, oplichters, en wanbetalers heb ik al een 'koekje van eigen deeg'  gegeven.

Binnen een jaar is hun leven naar de knoppen. Hun bedrijf failliet, ziekte, of andere ellende is dan hun deel.

Ik slaap er geen minuut minder om. Zij respecteren een andere ziel niet, dus waarom zou ik hen moeten respecteren?


Zwarte magie leren.


Mij is al diverse malen gevraagt om een ander zwarte magie te leren.

Mijn antwoord is en blijft; nee


Besef, dat indien u mij benaderd om het in te zetten, dit niet op mijn conto komt.

Net zoals een vuurwapenverkoper niet verantwoordelijk is voor degene die besluit de trekker over te halen, ben ik niet verantwoordelijk voor de uitkomst van uw aanvraag.